با سلام

احتراما، اختلالات شبکه ایجاد شده در روز قبل برطرف گردیده و شبکه مجددا در حالت پایدار قرار گرفت.

با تشکر

Tuesday, September 12, 2017

« برگشت