اطلاعیه مرکزداده پارس آنلاین

مشترکین محترم مرکز داده پارس آنلاین با عرض سلام احتراما به استحضار می رساند به منظور بهبود زیر ساخت شبکه اینترانت سایت پردیس مرکز داده پارس آنلاین، در روز دوشنبه 9 تیرماه ماه 1399 از ساعت 00:30 الی ...