با سرورهای بین المللی مکنا ، دنیا در اختیار شماست ...

پلن های سروراختصاصی فرانسه

نام سرویس CPU RAM HARD Data Center هزینه‌ی ماهیانه (تومان)
DS01-Fr Intel i7-4790K4c ‌32GB DDR3 1x240GB SSD dedicated server 2,300,000 سفارش
DS02-Fr ntel i7-7700K ‌64GB DDR4 2x450-NVMe1x4TB-SATA dedicated server 4,356,000 سفارش
DS03-Fr intel i7-7700K - 4c/8t ‌64GB DDR4 2x960GB NVMe+4TBSATA dedicated server 5,663,000 سفارش
DS04-Fr intel Xeon Silver 4110 ‌96GB DDR4 2x6TB-SAS dedicated server 9,650,000 سفارش