با سرورهای بین المللی مکنا ، دنیا در اختیار شماست ...

پلن های سروراختصاصی آلمان

نام سرویس CPU RAM HARD Data Center هزینه‌ی ماهیانه (تومان)
DS01-De Xeon E5-1650V3 ‌256GB DDR4 4xSSD SATA960 GB
Germany/FSN1-DC8
7,248,000 سفارش
DS02-De Xeon E5-1650V3 ‌256GB DDR4 3xSSD SATA 960 GB
Germany/FSN1-DC8
7,797,000 سفارش
DS03-De AMD 7401P ‌192GB DDR4 2xSSD NVMe960GB
Germany/FSN1-DC8
9,774,000 سفارش
DS04-De AMD 7401P ‌256GB DDR4 2xSSD NVMe960GB
Germany/FSN1-DC8
9,884,000 سفارش