سرورهای مجازی ایران

کیفیت مناسب ، ارتقاء سریع ، پایداری سرویس و تهیه پشتیبان

VPS (Virtual Private Server)ویژگی های سرور مجازی ایران

کلیه سرویس های مکنانت بر روی رک های اختصاصی شرکت در مرکزداده پارس آنلاین قرار گرفته اند که باعث بالا رفتن سطح کیفیت و کارایی و همچنین پائین آمدن پینگ تایم سرورها می باشد. سرورهای مکنانت بیش از ۹۹٫۹ درصد آپتایم دارند و این موجب رضایتمندی کاربران شده و زمینه رشد تجاری مجموعه شما را فراهم می آورد. در صورتی که بیشتر مخاطبین شما در ایران قرار دارند و میخواهید سایت شما سریعتر باز شود بهتر است سرور های مجازی داخل کشور را انتخاب نمایید‫.‬

1
2
3
4

انتخاب پلن مناسب                     

ساختن اکانت و ثبت نام

کمترین زمان تحویل

                         حالا اوج بگیریدمشخصات
 • RAM
 • فضای هارد دیسک HDD
 • پردازنده CPU
 • Firewall
 • ترافیک مصرفی ماهیانه
 • DataCenter مرکزداده
 • 24x7 Technical Support
 • نصب و راه اندازی سرور
 • 99.9% Uptime
 • IPV4
VS 1
 • 1GB
 • 40GB
 • 1Core
 • 24x7 Technical Support
 • 40GB
 • پارس آنلاین/افرانت
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1/اینترنت-اینترانت
 • 40.000تومان/ماهانه
 • سفارش

VS 2
 • 2GB
 • 60GB
 • 1Core
 • 24x7 Technical Support
 • 50GB
 • پارس آنلاین/افرانت
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1/اینترنت-اینترانت
 • 60,000 تومان/ماهانه
 • سفارش

VS 3
 • 4GB
 • 100GB
 • 2Core
 • 24x7 Technical Support
 • 200GB
 • پارس آنلاین/افرانت
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1/اینترنت-اینترانت
 • 100,000 تومان/ماهانه
 • سفارش

VS 4
 • 6GB
 • 150GB
 • 2Core
 • 24x7 Technical Support
 • 250GB
 • پارس آنلاین/افرانت
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1/اینترنت-اینترانت
 • 150,000 تومان/ماهانه
 • سفارش

VS 5
 • 8GB
 • 200GB
 • 2Core
 • 24x7 Technical Support
 • 350GB
 • پارس آنلاین/افرانت
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1/اینترنت-اینترانت
 • 200,000تومان/ماهانه
 • سفارش